animated-star-image-0020 Latest Achivers

1. Payal Gourkar ( Gold ) Nagpur - Maharastra

2. Om Prakash Khushwaha - Managment Team ( Allahabad - UP )

3. Waqar Anjum ( Royalty Achiver ) - Bihar

4. Satayawan ( Royalty Achiver ) Haryana

5. Sagar Mainkar ( Promoter ) Haryana

6. Kulwant Singh ( Managment Team ) Punjab

7. Sukhdev Singh ( Gold ) Punjab

8. Prince ( Royalty Achiver )

9. Vinod Kumar ( Royalty Achiver ) Panipat -Haryana

10. Dr.Manga Singh ( Royalty Achiver )

11. Uday Chandra Jha ( Promoter & Trainer ) - Delhi

12. Hariom Manik ( Promoter )-Burhanpur MP

13. Jagtar Singh ( Gold ) - Punjab

14. Ashwani Kumar ( Royalty Achiver )

15. Shaan ( Promoter )

16. Dr.Bharat Bhushan ( Royalty Achiver )-Punjab

Franchise

Franchise List